Erken Boşalmada Cinsel Terapi

Erken boşalmada cinsel terapi

Cinsel terapiler; terapistin kontrolünde eşlerin birlikte yerine getirebileceği uygulamalardır. Bu uygulamalar eşlere tarif edilerek "ev ödevi" şeklinde yapmaları istenir. En sık olarak "sıkma tekniği" ve "dur-başla tekniği" kullanılır. Cinsel terapide danışanlara, temel hedefi erkeğin heyecanını kontrol etmeyi öğrenmeye yönelik eğitmek önem arz etmektedir.


Cinsel terapiler ile tedavinin erken boşalmada başarı oranı çok ama çok yüksektir. Bazı erken boşalmalar, çocukluk dönemi psikolojik gelişimsel kusurlar sonucunda oluşmaktadır.

Çocukluktaki  psikolojik gelişimsel  kusurlar nedeniyle erişkinlikte kişilik problemleri (narsisistik, sizoid, borderline vs.) oluşmaktadır. Ve  kişilik  problemleri etkisiyle bağlanma ve yakınlaşma sorunları gözlenmektedir. Ayrıca nevrotik kişilik özellikleri ve (gelişimsel kusurlara bağlı )kişilik problemleri nedeniyle, bilinç dışındaki ayrılık anxietesi, superego anxietesi, ödipal anxiete vs. sebeplere bağlı cinsel ilişki ile ilgili olumsuz düşünceler oluşabilmektedir.


Bu durumlara bağlı erken boşalmalarda, özellikle psikoanalitik yönelimli psikoterapi uygulanması gerekmektedir.