Erken Boşalma Tedavi Edilmezse Ne Olur?

erken boşalma tedavi edilmezse ne olur?

Cinsel sorunlar çoğu zaman hem erkek, hem de kadınlarda önemli bir ruhsal travma etkeni olabilmektedir. Çözüm sağlanamazsa mutsuzluk, karamsarlık, yaşamdan zevk alamama, kendini değersiz hissetme gibi ek sorunlara yol açarak durum daha karmaşık bir hal alır.

Ayrıca kişinin günlük yaşamı ve başta eş ilişkisi olmak üzere kişilerarası ilişkileri bozulabilir. Cinsel işlev bozukluklarını hazırlayan, ortaya çıkaran ve sürdüren bazı faktörler vardır:

 

1. HAZIRLAYAN FAKTÖRLER
 • Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı,
 • Aşırı tutucu, dindar yetiştirilme biçimi,
 • Eksik ya da yanlış cinsel bilgi,
 • Cinsellikle ilgili gerçek dışı beklentiler,
 • Anne baba arasındaki olumsuz ilişki biçimi,
 • Erken travmatik yaşantılar,
 • Eşler arasındaki iletişim biçimi,
 • Uyarılma eşiğinin yüksek olması,
 • Nevrotik kişilik özellikleri,
 • Yakınlaşma sorunları,
 • Ayrılık anksiyetesi,
 • Cinsel istismara maruz kalma.

2. ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER

 • Eşler arasındaki uyumsuzluk,
 • Cinsel iletişim sorunları,
 • Eşin cinsel bir sorununun olması,
 • Performans anksiyetesi,
 • Fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar,
 • Yorgunluk ve stres,
 • Aşırı alkol ve ilaç kullanımı,
 • Hamile kalma korkusu,
 • Evlenme,
 • Evlilik öncesi ve dışı ilişkiler,
 • Travmatik cinsel yaşantı.

3. SÜRDÜREN FAKTÖRLER

 • Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar,
 • Çok sık cinsel ilişkide bulunma,
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • İlişkiye kendini verememe,
 • Performans anksiyetesi,
 • Suçluluk ve utanç duyguları,
 • Eşin tepkileri.